torsdag 16. desember 2010

Julehilsen!

Så er tida kommet for oppsummeringer og årsrapporter. 2010 har vært et travelt og spennede år, både for skolen og for meg som rektor. Jeg har vært ved denne skolen i ett år. Det har vært et spennende og utfordrende år.

Ved Ålesund videregående skole har vi mye positivt å se tilbake på i 2010. Det gir oss inspirasjon til å fortsette arbeidet med å gjøre oss enda bedre i 2011.

Ungdomsbedrifta Mira, som laga kleshengere til å skru på veggen, ble nummer to i NM for ungdomsbedrifter. (Klikk for link til sak). Det er vi veldig stolte over. Vi satser videre på entreprenørskap, og fra kommende skoleår skal vi også tilby studiespesialisering med entreprenørskap som et eget utdanningstilbud. Dette blir ei grynderlinje der kombinasjon av kreativitet og fagkunnskap er hovedingredienser. Og det er kompetanse vi vet at arbeidslivet både regionalt og nasjonalt har behov for.

Også i 2010 har vi hatt godt og utstrakt samarbeid med arbeidslivet. Vi er fornøyd med at alle elevene på maritime fag og på fiske og fangst kan utplasseres på båter i lengre perioder i løpet av skoleåret. Også elever på service og samferdsel og medier og kommunikasjon har praksis i bedrifter eller jobber med prosjekt i samarbeid med bedrifter. I 2011 vil vi utvikle dette samarbeidet videre. Målet er å skape autentiske læringsarenaer i samarbeid mellom skole, arbeidsliv og forskning.
Når vi nå skal i gang med å planlegge opplæring i kjemiprosessfaget fra høsten, skal vi også gjøre dette i tett samarbeid med bedrifter som har behov for denne fagkompetansen.

Når året skal oppsummeres må også innsatsen elever, foreldre og lærere har lagt ned for å gjennomføre gode studieturer nevnes. Vi har sendt elever og lærere avgårde på både korte og lange turer. Skal vi få dette til, er vi ikke minst avhengig av et godt foreldresamarbeid. Så derfor: Tusen takk til alle foreldre som har engasjert seg i dette!

Dette skoleåret har vi jobba mye med klasseledelse og læringsmiljø. Det fortsetter vi med i 2011 med utgangspunkt i både erfaring og forskning som viser at relasjonene mellom lærer og elev og mellom elever er det som er viktigst for elevens læringsresultat. Etter hvert har vi fått flere brukerundersøkelser som gir oss kunnskap om hvordan situasjonen er. Utfordringa blir å bruke resultata i det systematiske forbedringsarbeidet. Og det har vi et sterkt fokus på. Det vi gjør på skolen skal bidra til at elevene lærer mer, gjennomfører og består.

Med dette vil jeg ønske alle ei god jul og et fredelig, men utfordrende nytt år!

Julehilsen fra Ingunn